viac informácií o tomto múzeu môžete získať na stránke : http://www.ntm.cz/