V dňoch 26-28.6.2020 sa konal 12-ty zraz veteránov v Rožňave. Tento rok náš hlavný stan bol opäť pri Ochtinskej aragonitovej jaskyne, v hoteli Hrádok. Počasie nám tento rok  veľmi neprialo a silná ranná búrka kúsok oddialila štart. Trasa spanilej jazdy následne smerovala do Štítnickej doliny a cez Roštársky kopec do Rožňavy a blízkeho okolia. Prvú zastávku sme mali v meste Slavošovce pri málo známom, ale v posledných rokoch veľmi propagovanom Slavošovskom tuneli. Následne sme mali možnosť prezrieť si rodný dom Pavla Emanuela Dobšinského. Cestou zo Slavošoviec sme sa zastavili v objekte medeného hámoru. Tu sme mali možnosť si prezrieť zrekonštruované objekty a dobre známu Roštársku pálenicu, pri odchode na nás samozrejme nezabudli a dostali sme pekné darčeky vo fľaštickách. Prekonávanie Roštárskeho kopca bolo najmä pre staršie ročníky veteránov kúsok namáhave, tak sa troška "zapotili". Po príchode do Rožňavy sme vozidlá vystavili v hornej časti námestia, kde na nás čakalo množstvo zvedavých priaznivcov takýchto krásnych vozidiel. Po obede bola možnosť vyšľapať na miestnu kalváriu a prezrieť si kostolík a cestou k nemu kaplnky. Nasýtený sme sa presunuli do blízkej obce Čučma s baníckou históriou, kde nám p. Szölöš, predseda nášho klubu a miestny starosta porozprával o štôlni a gápli na rudnej žile Zvonček, a ich zobrazení na slávnom obraze Metercia. Ďalšia zastávka bola v obci Štítnik, kde sme vystavili vozidlá na námestí a po občerstvení sme si mohli prezrieť interier miestneho evanjelického kostola s historickými freskami. Následne sme sa presunuli na vyhodnotenie  a večeru na Hrádok. Atmosféru celej akcie môžete načerpať v nasledujúcich fotogalériách. Ďakujeme  všetkým účastníkom a každému, kto priložil ruku k dielu, že sme mohli spoločne vytvoriť tento príjemný zážitok.