Nový rok prešiel a s odchádzajúcou zimou sa rozbiehajú naše prípravy na tohoročný Zraz veteránov v Rožňave. Ako sme už avizovali, perlou celej akcie bude návšteva Dobšinskej ľadovej jaskyne, odkiaľ sa presunieme do mesta Dobšiná. Ďalší program už naberá svoje finálne črty a čoskoro Vás oboznámime s presnou trasou, všetkými zastávkami a podrobným harmonogramom. Tešíme sa na naše ďalšie spoločné stretnutie v malebnom prostredí Gemera a Malohontu.

Vážení priatelia historických vozidiel. Blíži sa čas pokoja, rodinných stretnutí, čas Vianoc a nového roka. Je to obdobie, kedy častokrát spomíname na uplynulé obdobie, hodnotíme všetko vykonané aj nevykonané. Niektorí z nás už začínajú plánovať kľúčové body nového roka a aby sme Vám toto plánovanie uľahčili, s radosťou Vám chceme oznámiť, že v dňoch 19. - 21. mája 2017 sa uskutoční ďalší zraz historických vozidiel v Rožňave. Aj tento rok nadviažeme na tradíciu spoznávania prírodného bohatstva nášho okresu a vydáme sa na cestu do doby ľadovej objavovaním krás Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu vašich blízkych, úspešný začiatok nového roka a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.