Zraz veterán klubu Rožňava - 15. ročník
                                 

S radosťou Vám oznamujeme že  tohtoročný zraz veterán klubu Rožňava sa bude konať v dňoch

12. - 14.5.2023 .

Hlavný program je v sobotu 13.5.2023. Štart bude o 8.30 hod. z Námestia baníkov v Rožňave.

Vybrali sme pre Vás peknú a zaujímavú trasu Slovenským Krasom v dĺžke cca 120 km ,

ktorá je podrobne s časovým plánom definovaná v itinerári - viď vyššie.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 Dňa 13.1.2022 v dopoludňajších hodinách nás nečakane navždy opustil  priateľ, kamarát, vášnivý zberateľ a renovátor veteránov, dlhoročný člen  veterán klubu ROŽŇAVA -SLOVENSKÝ KRAS

 

 

                                                Štefan Čík

 

 

Pišta bol aktívnym členom klubu, zásadne prispel k rozvoju klubu, organizovaniu každoročného veterán zrazu klubu ako aj výletov do múzeí v ČR, či iných aktivít klubu.

Bol to priateľský a vždy usmievavý človek a vedel zaujať svojim humorom.   Pišta budeš nám chýbať.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________