Láska k historickým vozidlám sa navonok prejavuje zbieraním starých vozidiel, motocyklov alebo iných dopravných prostriedkov či pracovných strojov. Naše rodiny a blízki však dobre vedia, že zberateľ často zbiera viacero druhov predmetov a nieje tomu inak ani u veteránistov. Väčšina z nás má doma mnoho vecí, ktoré priamo nesúvisia s ich vozovým parkom, majú však určité spojenie s dobou, kedy naše vozi plnili svoje každodenné úlohy. Touto fotogalériou Vám prinášame pohľad do zbierky hračiek nášho člena Štefana Číka, ktorá sa aj vďaka príspevkom ostatných členov pomaly ale iste rozrastá.