Logom Veterán klubu Rožňava je silueta parného nákladného automobilu Škoda Sentinel. Fotografia, silueta tohto automobilu, je zapísaná v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave, autorka je Anna Lachová. Použitie siluety automobilu je možné len so súhlasom autorky a Baníckeho múzea.