Tento rok sa náš klub rozhodol ukončiť sezónu iným spôsobom, ako po iné roky. Spoločne zo Zvolenským klubom sme sa rozhodli, že miesto posledného tankovania do našich miláčikov natankujeme do autobusu a ideme znečisťovať ovzdušie do ČR. Navštívili sme šesť múzeí v ČR a jedno na Slovensku. Bol to skutočne zážitok na celý život. Kto miluje veterány, ten si prišiel na svoje, navštívili sme aj múzeum starých autíčok, kde sme videli cca 10 000 kusov. Každý si zaspomínal na svoje detstvo, občas boli aj slzy dojatia od toľkej nostalgie. Všetko vyšlo na jednotku. Fotogalériu Petra Kubovčíka si môžete pozrieť na stránke starefaro.sk, alebo priamo na nasledújúcom linku. Za pekné fotografie mu patrí naša vďaka.