Poslednou zastávkou našej tohtoročnej púte okresom Rožňava bola prehliadka Múzea baníctva. Pozreli sme si novú expozíciu v zrekonštruovanej budove múzea a navšetívili sme aj parné exempláre v samostatnej hale.