Ranný štart z Námestia Banníkov a následne smer Plešivec , Domica a Josvafö. Na hranici samozrejme bola aj colná kontrola